2023

განათლება სიყვარულზეა…

პედაგოგიკა მეცნიერებაა და მას სერიოზულად უნდა მივუდგეთ. ეს მეცნიერება საუკუნეების განმავლობაში იყო შესწავლილი. სხვადასხვა პედაგოგები, ფილოსოფოსები წერდნენ პედაგოგიკაზე, ცდილობდნენ წარმოეჩინათ ამ მეცნიერების სხვადასხვა ასპექტები, შემოგვთავაზეს სხვადასხვა პედაგოგიური მიდგომები, წარმოადგინეს თავიანთი…

სასწავლო მიდგომები იურა განჯალიანი ახალი მე-5 კლასის ინგლისური სახელმძღვანელო

ვხსნი წელს გამოცემულ მე-5 კლასის ინგლისური ენის სახელმძღვანელოს. სახელმძღვანელოს საავტორო ჯგუფია: მ.ამირაღიანი, კ. პოღოსიანი, კ. ტონოიანი, გ. ვარდანიანი. (გამომცემლობა “მარი”, ერევანი 2023 წ.) სახელმძღვანელო შექმნილია „უცხო ენის“ სასწავლო დარგის ახალი…

სასწავლო ბანაკები, ან განათლება კედლების მიღმა

ამ სტატიაში გაეცნობით საგანმანათლებლო მოგზაურობებს “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსის საგანმანათლებლო გეგმებით: სოფლის, კარვულ-ექსპედიციური, სამდღიანი, რომლებიც მრავალ შინაარსიანია და ასახავს უწყვეტობას ან შედეგს. ნებისმიერი პროექტი. სტატიაში გაეცნობით ბანაკის საგანმანათლებლო კომპონენტებს და…

მენტორინგი: მასწავლებლის დახმარება

იყო დრო, როცა საგანმანათლებლო კომპლექსს მოსწავლეების პრობლემა ჰქონდა. საგანმანათლებლო კომპლექსის მასწავლებლებმა ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე მოეყვანა სკოლაში, რადგან მოსწავლის რაოდენობიდან იყო დამოკიდებული მასწავლებელი იმუშავებს თუ არა.დრო…

ჩვენი სპორტული ბანაკის ორგანიზება

როგორ დაიწყო. სამხედრო სპორტული ბანაკი საშუალო სკოლის სასწავლო გეგმის განუყოფელი ნაწილია. ბანაკი ორ ეტაპად არის ორგანიზებული: ერევანში (წლის განმავლობაში) და საექსპედიციო ბანაკები. პირველი სამხედრო სპორტული ბანაკები მოეწყო არცახის სკოლაში, სოფელ…

განმავითარებელი შეფასება უმცროს საშუალო სკოლაში. სხვების გამოცდილების შესწავლა

ვმუშაობ უმცროს სკოლაში, ამიტომ ვაფასებ განმავითარებელ შეფასებას. 1-3 კლასებში შეფასება ხდება მოსწავლის განვითარების ზრდის დახასიათებით, რაც თავისთავად განმავითარებელი შეფასებაა, ყველა მასწავლებელი და საგნის მასწავლებელი ერთნაირი მიდგომით მუშაობს. მეოთხე კლასში და…

კვლევითი სამუშაო საშუალო სკოლაში. ახალი ორგანიზაცია, ახალი მიდგომები

„მხითარ სებასტასის“ საგანმანათლებლო კომპლექსი ყოველთვის ხაზს უსვამდა კვლევით მუშაობას, როგორც საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მნიშვნელოვან კომპონენტს.უპირველეს ყოვლისა, ხაზი გაესვა მკვლევარ მასწავლებელს, რომელიც მზად არის და სურს გამოიკვლიოს, გააკეთოს ახალი აღმოჩენები და…

კამპუსი, როგორც გიგანტური ლაბორატორია

მხითარ სებასაცის სასწავლო კომპლექსი შექმნის დღიდან ფუნქციონირებს გიგანტური პედაგოგიურ-კვლევითი ლაბორატორიის სახით. საგანმანათლებლო კომპლექსი თავისი მისიით არის დაწესებულება, რომელიც ქმნის, ავითარებს და ავრცელებს ახალ პედაგოგიკას. დასაწყისისთვის ამ ნაწარმოების ირგვლივ შეიკრიბა ახალგაზრდების…

კულინარიული საქმიანობა სკოლამდელ დაწესებულებაში

„მხითარ სებასტასის“ საგანმანათლებლო კომპლექსი გამოირჩევა სასწავლო პროცესში სხვადასხვა დარგის ჩართვით. საგანმანათლებლო კომპლექსის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ცურვას, ველოსიპედს, ცხენოსნობას, სამზარეულოს აქტივობებს, რიტუალებს და ა.შ. ეს აქტივობები ასევე მნიშვნელოვანია სკოლამდელ ასაკში, განსაკუთრებით…

სამეცნიერო ეთიკის დაცვა კვლევითი ნაშრომის წერისას

ამ მეთოდური განვითარების სათაური ჩამოყალიბებულია რბილად და დელიკატურად, რომლის პირდაპირი, არა დელიკატური მნიშვნელობა ასეთია: როგორ ავიცილოთ თავიდან პლაგიატი? ჯერ განვსაზღვროთ რა არის პლაგიატი. ედუარდ აღაიანის „თანამედროვე სომხური ენის განმარტებით ლექსიკონში“…