განათლება — სამუხრუჭე?

ავტორი: მარიეტა სიმონიანი მთარგმნელი: რინა შაგინიანი მსჯელობა განათლების შინაარსზე, სწავლების ფორმაზე, მეთოდზე, აზრთა მრავალფეროვნებაზე, მიდგომების პოლარიზაციაზე, როგორც ჩანს, თან ახლდა კაცობრიობის მთელი ისტორიის მსვლელობას. განათლების მთელი ისტორია ამის დასტურია. კითხულობ…

თვითგანათლების პროექტები – ინსტრუმენტები საგანმანათლებლო საქმიანობის ეფექტური ორგანიზებისთვის

განათლება უნდა ემსახურებოდეს ინდივიდს. განათლების საფუძველია ინდივიდი, მოსწავლე-ბენეფიციარი და მასწავლებელი, ორგანიზატორი-კონსულტანტი. მთავარია ადამიანური ფაქტორი და მისი მნიშვნელობა. მათზე უნდა იყოს საუბარი და ხაზგასმული. 21-ე საუკუნეში განათლების ორგანიზაცია და მისი შინაარსი…