სამეცნიერო ეთიკის დაცვა კვლევითი ნაშრომის წერისას

ამ მეთოდური განვითარების სათაური ჩამოყალიბებულია რბილად და დელიკატურად, რომლის პირდაპირი, არა დელიკატური მნიშვნელობა ასეთია: როგორ ავიცილოთ თავიდან პლაგიატი? ჯერ განვსაზღვროთ რა არის პლაგიატი. ედუარდ აღაიანის „თანამედროვე სომხური ენის განმარტებით ლექსიკონში“…