განმავითარებელი შეფასება უმცროს საშუალო სკოლაში. სხვების გამოცდილების შესწავლა

ვმუშაობ უმცროს სკოლაში, ამიტომ ვაფასებ განმავითარებელ შეფასებას. 1-3 კლასებში შეფასება ხდება მოსწავლის განვითარების ზრდის დახასიათებით, რაც თავისთავად განმავითარებელი შეფასებაა, ყველა მასწავლებელი და საგნის მასწავლებელი ერთნაირი მიდგომით მუშაობს. მეოთხე კლასში და…

კვლევითი სამუშაო საშუალო სკოლაში. ახალი ორგანიზაცია, ახალი მიდგომები

„მხითარ სებასტასის“ საგანმანათლებლო კომპლექსი ყოველთვის ხაზს უსვამდა კვლევით მუშაობას, როგორც საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მნიშვნელოვან კომპონენტს.უპირველეს ყოვლისა, ხაზი გაესვა მკვლევარ მასწავლებელს, რომელიც მზად არის და სურს გამოიკვლიოს, გააკეთოს ახალი აღმოჩენები და…