ავტორი

მარგარიტ სარგსიან (Margarit Sargsyan)

მარიეტ სიმონიან (Mariette Simonyan)

რინა შაგინიანი (Rina Shaginyan)

ლუსინე ბუშ (Lusine Bush)

მართა ასატრიან (Marta Asatryan)

აშოტ ბლეიან (Ashot Bleyan)

ტათევ საჰაკიან (Tatev Sahakyan)

დიანა გევორგიან (Diana Gevorgyan)

ანა განჯალიან (Anna Ganjalyan)

იურა განჯალიან (Yura Ganjalyan)

სიდონია ვირაბიან (Sidonya Virabyan)

არევიკ ნერსისიან (Arevik Nersisyan)

ჰასმიკ თოფჩიან (Hasmik Topchyan)

არმინე გოგინიან (Armine Goginyan)

სუსან მარკოსიან (Susan Markosyan)

გევორგ ჰაკობიან (Gevorg Hakobyan)

ლილიტ იახინიანი (Lilit Yakhinyan)

ნუნე მოვსისიანი (Nune Movsisyan)

ტატევ თამაზიანი (Tatev Tamazyan)

არმინე გიონჯიანი (Armine Gyonjyan)

თამარ ღაჰრამანიანი (Tamar Ghahramanyan)

ლუსინე გასპარიან (Lusine Gasparyan)

არმინე დარჩენილი (Armine Mnacakanyan)

მერი გრიგრილიანი (Mary Grigoryan)

ანჰიტ ჰარინა (Anahit Harutyunyan)

ანნა მამაროიანი (Anna Hayroyan)

კარინე ბაბუჯიანი (Karine Babujyan)