Ազգայնականության ավարտը, կամ արցախյան էյֆորիան զիջում է

Սույն հրապարակախոսություն-հոդվածը շարունակությունն է  նախորդ երկու` «Մենք փողոցայի՞ն ազգ ենք» և  «Հրապարակի ուսումնական գործառույթները» հոդվածների, որոնցում ես անդրադառնում էի հրապարակի ուսումնական գործառույթներին:  Վերը նշված հոդվածներում ես անդրադառնում էի այն խնդիրներին, թե ի՞նչ կարելի է…

Ուսումնական նախագծի ամփոփում

Ներկայացնում եմ 2012թ. աշնանային բաց հավաքին ներկայացրած Համո Սահյան ուսումնական նախագծի հաշվետվությունը։ Նախագծի նպատակն էր Համո Սահյան մեծ գրողի գնահատումն ու արժևորումը, արդյունքում պիտի ունենայինք մեդիափաթեթ,  ճանաչեինք նրա գյուղը` իր պատմամշակութային հուշարձաններով,…

Ուսուցման մեզ ծանոթ մեթոդները «Նեթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագրում

Ուսուցիչների ատեստավորման վերապատրաստման առաջադրանք: Ուսուցիչների համար մասնագիտական զարգացման ձեռնարկում (Ա. Արնաուդյան և այլք, Երևան, 2004) նկարագրված մեթոդները կարելի է շատ հեշտ, հետաքրքիր և արդյունավետ կիրառել «Նեթբուքն  ինձ դասընկեր» ծրագրում, երբ սովորողներից…

Խոսքի մշակույթ. խնդիրներ

Կրթահամալիրում հատկապես այս տարի շատ ենք խոսում խոսքի մշակույթից։ Որպես ուսումնական առարկա` ներառել ենք 2012-2013 ուստարվա ավագ դպրոցների ուսումնական պլաններում, որպես գործունեություն` կարևորել ենք հիմնական կրթության մայրենի լեզվի ծրագրերում` 1-4-րդ…

Կրթահամալիրի արտաքին և ներքին տեսքի մասին

Հողահարթեցում Անմշակ տարածքների կանաչապատում Ոռոգման համակարգի ամբողջացում Կանաչ ցանկապատերի տարածում, ընդլայնում Պարտեզի հետևողական և սիստեմատիկ ոռոգում Ծառերի, թփերի պարարտացում (աթարով) Պարտեզի հետևողական խնամք Ծառերի բուժում` բուժանյութի երկշաբաթյա պարբերականությամբ օգտագործմամբ Ընթացիկ…

Պլեները՝ ուսումնական պարապմունքի այլընտրանքային տեսակ

Պլեները առարկաները բնական լույսի տակ ու բնական պայմաններում պատկերելու տեխնիկան է։ Այս բառեզրը գործածվում է նաև բնական պայմաններում բնության գեղեցկության ու հարստության, գույնի բոլոր փոփոխությունների ճշմարիտ արտացոլումը լույսի և օդի…

Խաղարկային դատարանի կազմակերպումը՝ որպես քննադատական մտածողության զարգացման միջոց

Քննադատական մտածողության մեթոդը սովորողի մոտ զարգացնում է հարցին տարբեր տեսանկյուններից նայելու և դիտարկելու կարողություն՝ այն համադրելով տարբեր տեսակետների հետ, հիմքում արժևորելով սեփական տեսակետը` կարծիքը: Ինչպե՞ս ենք կազմակերպում խաղարկային դատարանը կամ…

Ընթերցանությունն առաջին դասարանում

Ընթերցանությունն անկախ տարիքից և ժամանակաշրջանից կարևոր է յուրաքանչյուր գրագետ և կիրթ մարդու համար: Երեխայի մոտ ընթերցանության մշակույթը զարգանում է նաև դպրոցում: Այստեղ է, որ նա սովորում է ճիշտ, գրագետ կարդալ…

Հաշվում եմ… չափում եմ…

Ուսուցում՝ կյանքով, կյանքի համար: Ինֆորմացիայի բանավոր հաղորդումը ինչ կարող է տալ սովորողին` առանց մտածելու անգիր անելու սովորությունից: Կրտսեր դպրոցում շատ կարևոր է մտածողության ձևավորումը: Սովորողը հմտություններ, կարողություններ ձեռք պիտի բերի…

«Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնա-հայրենագիտական նախագիծ

Ծրագրի նպատակը Հայրենագիտական ճամփորդությունները մեր ուսումնական գործընթացի կարևոր բաղկացուցիչն են: Հայրենագիտական ճամփորդություններ նախագծելիս սովորողները սիրով են ներգրավվում  ուսումնական-հետազոտական աշխատանքներում: Նախագիծն սկսվում է դասարանից` սովորողների հետ քննարկմամբ: Հայրենագիտական ճամփորդությունների նպատակը հայրենիքը…