დაკავშირებული, უკავშირო თუ დაუკავშირებელი?

ნებაყოფლობითი ატესტაციის პროექტის შესახებ დოკუმენტის წაკითხვისას გამოვიყენებ საჯარო განხილვაში მონაწილეობის უფლებას, რომ მოვახდინო რამდენიმე დაკვირვება, როგორც მოვალეობის შემსრულებელი მასწავლებელი. განათლების არაეფექტურობით შეშფოთებული სამინისტრო, როგორც ჩანს, დგამს ნაბიჯებს რაღაცის გამოსასწორებლად ან…