კამპუსი, როგორც გიგანტური ლაბორატორია

მხითარ სებასაცის სასწავლო კომპლექსი შექმნის დღიდან ფუნქციონირებს გიგანტური პედაგოგიურ-კვლევითი ლაბორატორიის სახით. საგანმანათლებლო კომპლექსი თავისი მისიით არის დაწესებულება, რომელიც ქმნის, ავითარებს და ავრცელებს ახალ პედაგოგიკას. დასაწყისისთვის ამ ნაწარმოების ირგვლივ შეიკრიბა ახალგაზრდების…

კულინარიული საქმიანობა სკოლამდელ დაწესებულებაში

„მხითარ სებასტასის“ საგანმანათლებლო კომპლექსი გამოირჩევა სასწავლო პროცესში სხვადასხვა დარგის ჩართვით. საგანმანათლებლო კომპლექსის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ცურვას, ველოსიპედს, ცხენოსნობას, სამზარეულოს აქტივობებს, რიტუალებს და ა.შ. ეს აქტივობები ასევე მნიშვნელოვანია სკოლამდელ ასაკში, განსაკუთრებით…