პატარა სოფლის დაწყებითი სკოლები ავსტრიაში. პოტენციალი და გამოწვევები

პატარა სოფლის დაწყებითი სკოლები ავსტრიაში. პოტენციალი და გამოწვევები სხვების გამოცდილების შესწავლა პატარა სკოლები დიდი სკოლებისგან განსხვავდებიან რამდენიმე მხრივ: მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში, პერსონალის რაოდენობა, შერეული კლასების გამოყენება და რაც მთავარია მასწავლებლების…

“მომავლის ინგლისური” სასწავლო პროგრამა – უნიკალური პლატფორმა საგანმანათლებლო კომპლექსის საავტორო პედაგოგიკის გასავრცელებლად.

2021-2022 სასწავლო წელი ჩემთვის, პირველ რიგში, იმით აღინიშნა, რომ მივიღე მონაწილეობა ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ორთვიან ტრენინგ კურსში „მომავალი ინგლისური“ (22.10.2021-22.102021), რომელიც იყო. გარანტირებულია სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა…

პროექტებით სწავლების შეჯამება

ამ წელს ჩემ ყოველ კლასის მოსწავლეებთან საინტერესო და შედეგიანი პროექტები განვახორციელეთ. წარსულ წლეებთან შედარებით ის განვითარდა, რომ შედარებით უკვე მშობლებიც არიან ჩართული ჩვენ სასწავლო სამუშაოებში. შეგვიძლია იმის თქმა, რომ განხორციელდა…