2-4 წლის ბავშვების მშობელთა კლუბი

ახალი სკოლის სკოლამდელების ჯგუფში ერთიანობა და სოლიდარობა არის. ამას ადვილად არ მივაღწიეთ, ეს მივაღწიეთ მშობლების მხარდაჭერით.  2-3 წლის ბავშვები ბაღში დადიან, იმიტომ რომ მშობლები მუშაობენ, 3-4 წლის ბავშვებმა კი დადიან…

სწავლა სასწავლო კალენდარით

ავტორი: სუსან მარკოსიან სასწავლო კომპლექსი თავის მობილურ და შემოქმედებითი 25 წლის პერიოდში შექმნა აგრეთვე თაბისი სასწავლო კალენდარი, რომელი ყოველ სასწავლო წლის თვის შემოწმნდება დაზუსტებისთვის. სასწავლო კომპლექსი, როგორც ინდივიდის და ოჯახის,…

ღია ჩვენება-გამოფენები სასწავლო პროგრამის ორგანიზების და შედეგების წარდგენის ფორმა

სასწავლო კომპლექსში განხორციელებელი საავტორო სასწავლო პროგრამებით, სასწავლო კომპლექსის სასწავლო კალენდარით საშუალო პროგრამების სასწავლო სემესტრები და სასწავლო წელი მთავრდება " მე შემიძლია" საგანმანათლებლო განხილვით, იანვრის, ივნისის სასწავლო ბანაკებით. შემდეგ, მოსწავლეების ნებით…