ვმუშაობ უმცროს სკოლაში, ამიტომ ვაფასებ განმავითარებელ შეფასებას. 1-3 კლასებში შეფასება ხდება მოსწავლის განვითარების ზრდის დახასიათებით, რაც თავისთავად განმავითარებელი შეფასებაა, ყველა მასწავლებელი და საგნის მასწავლებელი ერთნაირი მიდგომით მუშაობს. მეოთხე კლასში და მეხუთე კლასის მესამე კურსის განმავლობაში შეფასება ასევე განმავითარებელია და თითოეული მასწავლებელი ირჩევს განმავითარებელ შეფასების საკუთარ მიდგომებს. 2023 წელს პირველად შევიმუშავე მეოთხე და მეხუთე კლასების განმავითარებელი შეფასების დებულებები ახალი სტანდარტებისა და საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების მიხედვით.

და როგორ ტარდება განმავითარებელი შეფასება სხვა ქვეყნებში, რა სტანდარტებია გათვალისწინებული, რამდენად მნიშვნელოვანია განმავითარებელი შეფასება? განსაკუთრებით დამაინტერესა სხვა ქვეყნებში მომუშავე მასწავლებლების შეხედულებები, მათი სამუშაო გამოცდილების აღწერა. ასეთ შესაძლებლობას იძლევა ამერიკული ელექტრონული პედაგოგიური ჟურნალი edutopia.org, სადაც ქვეყნდება სტატიები, რომლებიც აღწერს მასწავლებელთა მოწინავე გამოცდილებას. მაინტერესებს, ვიპოვი თუ არა იქ რაიმე განმავითარებელ შეფასების მიდგომას, რომელიც ჩემს ნამუშევარზე იქნება გამოყენებული.

2019 წლის 26 აპრილს, edutopia.org-მა გამოაქვეყნა ლორა თომასის სტატია „ფორმატიული შეფასების სწრაფი გზები“, რომელშიც ის განმავითარებელი შეფასების რამდენიმე ფუნქციას გვთავაზობს.

Exit Slips – ნებისმიერი თემის სწავლების შემდეგ ლორა თომას მოსწავლეებს უსვამს 4-5 კითხვას, რომლის მიზანია გაარკვიოს, რამდენად გაიგო თითოეულმა მოსწავლემ მოცემული თემა და რა უნარები და უნარები შეიძინა. მოსწავლეებმა იციან და აცნობიერებენ, რომ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემისას გულწრფელი უნდა იყვნენ. თუ პასუხი საიდანღაც არის დაკოპირებული, მასწავლებელი ეცოდინება, რომ მისმა მოსწავლეებმა ყველაფერი იციან და აღარ განმარტავს იმას, რაც ვერ გაიგეს. კითხვები ჩნდება Google Forms-ში. ეს არის იგივე ფორმები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ Flashmobs-ისთვის. ეს მხოლოდ ის შემთხვევაა, როცა ვამბობთ, რომ შეცდომებზე ვსწავლობთ.

Dipstick – მოსწავლეებს ეძლევათ დავალებები, რომლებიც საჭიროებენ განსხვავებულ ცოდნას და უნარებს:

მოითხოვს წერილობით თხზულებას

აზრის ან იდეის გამოხატვის უნარი ვიზუალური სურათებით

ელექტრონული ფოსტით ან სოციალური. მეგობარს ქსელების მეშვეობით შეტყობინების ან სხვა ინფორმაციის გაგზავნის შესაძლებლობა.

5-წუთიანი ინტერვიუს შეფასება – მასწავლებელი ესაუბრება მოსწავლეებს ცალკე, 5 წუთის განმავლობაში თემაზე. 5 წუთი ცოტა დრო არ არის. ამ დროის განმავლობაში მასწავლებლისთვის ნათელი ხდება მოცემული მოსწავლის მიღწევები და ხარვეზები.

კიდევ ერთი ინსტრუქტორი, სახელად მაკ ტაი, თავის სტატიაში „სწრაფი შემოწმებები გაგებისთვის“ გთავაზობთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად შეაფასოთ, როგორ ესმით სტუდენტები წარმოდგენილი მასალას.

ჟესტების სიგნალიზაცია

ზევით, მე მესმის და შემიძლია ავხსნა ჩემი სიტყვებით.

ხელის ტალღოვანი მოძრაობა – გარკვეულწილად მესმის და ჩემი სიტყვებით ვერ ავხსნი.

ცერი მაინც ვერ ხვდება და ვერ ახსნი.

იმისათვის, რომ მასწავლებელმა მიაღწიოს დასახულ მიზანს, ის აგრძელებს ინტერაქტიულ სავარჯიშოებს მანამ, სანამ ყველა მოსწავლე არ დასცემს თითს.

სავარჯიშოები, რომლებზედაც ხდება შერჩევა:

Ჭეშმარიტი და ცრუ

ვეთანხმები/არ ვეთანხმები

მაკ ტაი ასევე გვთავაზობს შეამოწმოთ როგორ აჩვენებენ მოსწავლეები თავიანთი გაგების დიაგრამებსა და ნახატებს.

დავალებების მაგალითები:

მოსწავლეებს სთხოვენ აღწერონ მცენარეების ზრდის სტიმულირების ფაქტორები.

მოსწავლეებს სთხოვენ აჩვენონ მოთხრობის მოვლენების განვითარება დიაგრამების ან სურათების გამოყენებით.

„განმავითარებელი შეფასება დაწყებით სკოლაში“ ძიებამ მიმიყვანა სხვა ელექტრონული ჟურნალის, TeachStarter-ისკენ, სადაც ინტერესით წავიკითხე ჯინა საგერის სტატია განმავითარებელი შეფასების შესახებ.

აქ არის ორი განმავითარებელი შეფასების ტექნიკა, რომელსაც იყენებს ჯინა საგერი.

გადახტე ასოს ამოცნობით –

პატარა ბავშვებს მოსწონთ მოძრაობა და ხტომა. ეს სიყვარული ეხმარება ასოების სახელებისა და სურათების ამოცნობის შეფასებაში. ასოები იწერება ფართო ლენტზე. ბავშვები, რომლებმაც ახლახან ისწავლეს ასოები, დგანან ამ ასოების წინ. როდესაც მასწავლებელი აძლევს ასოს სახელს, ამ ასოს წინ მდგომი ბავშვი ხალისით ხტება მასზე და ხმამაღლა იმეორებს ასოს სახელს. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ბავშვები ადგილებს იცვლიან.

ორი სწორი და ერთი არასწორი

ნებისმიერი მოთხრობის მოსმენის შემდეგ მასწავლებელი ამბობს სამ წინადადებას ამ მოთხრობის შინაარსის შესახებ: ორი მართალია და ერთი მცდარი. მოსწავლეებმა უნდა დაადგინონ შეცდომა.

Clutter-free Classroom ვებსაიტი ასევე გთავაზობთ განმავითარებელ შეფასების ტექნიკას, რომელიც მოითხოვს მოძრაობას, რომელსაც ეწოდება ოთხი კუთხე. თავდაპირველად ყველა სტუდენტი იკრიბება ოთახის შუაში. ოთახის თითოეულ კუთხეს აქვს თავისი სახელი, რომელიც არის ოთხი ასოდან ერთ-ერთი (a, b, c, d). ეს მრავალარჩევან სავარჯიშოს გავს, მაგრამ კალმით მარკირების ნაცვლად, მოსწავლეები გარბიან ამ ასოთი დასახელებულ კუთხეში. მოსწავლეები უსმენენ კითხვას, წყვეტენ სწორ კუთხეს და გარბიან იქ.

მწვანე და წითელი ბარათები

კლასის ყველა მოსწავლეს წინ აქვს მწვანე და წითელი ბარათები. როდესაც მასწავლებელი განმარტავს ახალ თემას, რამდენიმე მოსწავლე ამაღლებს მწვანე ბარათს. ეს ნიშნავს, რომ მათ გაიგეს, რაც ახსნილია. დანარჩენმა მოსწავლეებმა წითელი ბარათები აწიეს, რადგან ვერ ხვდებიან, რა ახსნიან ამ წუთას. მასწავლებელი იწყებს ახსნას სხვადასხვა სიტყვებით და უფრო ხელმისაწვდომი გზით. მწვანე ბარათების რაოდენობა იზრდება. ინტერაქტიული სავარჯიშოებით მასწავლებელი აღწევს თავის მიზანს, ყველა მოსწავლემ სიხარულით აწია მწვანე ბარათი.

დასკვნა

ყველა სტატიაში, რომელიც წავიკითხე უმცროს სკოლაში განმავითარებელ შეფასებაზე, აღწერილია საინტერესო პედაგოგიური ხრიკები. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ ვარჯიშის დროს შესაძლებელია ზოგიერთი მათგანის გამოყენება. თუმცა, ყველა ეს ხრიკი ძირითადად საშუალებას აძლევს მასწავლებელს გაარკვიოს, მოცემულ მომენტში მოსწავლეებს ესმით ახსნილი თემა, თუ გაიგეს რაიმე წაკითხული ტექსტი, წინადადება ან ფრაზა. არის თუ არა რაიმე მსგავსება სხვათა გამოცდილებას განმავითარებელ შეფასებასთან დაკავშირებით, ჩემს მიერ შესწავლილ მაგალითებსა და ჩემს მიერ განხორციელებულ განვითარებას შორის? დიახ, არის ასეთი მსგავსება. მეოთხე და მეხუთე კლასების განმავითარებელი შეფასების შემუშავებისას მოსწავლეებმა უნდა შეაფასონ საკუთარი ცოდნა და შესაძლებლობები ოთხი შესაძლო ფორმიდან ერთ-ერთის არჩევით: შეუძლია, ნაწილობრივ შეუძლია, იბრძვის, ვერ შეძლო. შეფასების ეს ფორმა გარკვეულწილად წააგავს ზემოთ აღწერილ ჟესტიკულ სიგნალს: ცერი ზევით, ხელის ქნევა და ცერა თითი ქვემოთ. განსხვავება ისაა, რომ ჩემი წინადადება განმავითარებელი შეფასების შესახებ ემყარება სტანდარტიზებულ კომპეტენციას, რომელიც ჩასაწერია და ამ სტატიების საკმაოდ საინტერესო პედაგოგიური ხრიკები მხოლოდ მოცემულ მომენტში ეხმარება მასწავლებელს და მოსწავლეებს და არ არის ჩაწერილი. სასურველი შედეგი იქნება, როდესაც ეს ორი მიდგომა გაერთიანდება.

Laura Thomas “ Fast Ways to Formative Assessment”, Edutopia

Jay McTighe “Quick Checks for Understanding”, Edutopia

Jeanne Sager “18 Formative Assessment Examples Students Love as Much as Teachers Do”

Clutter-free Classroom