ვხსნი წელს გამოცემულ მე-5 კლასის ინგლისური ენის სახელმძღვანელოს. სახელმძღვანელოს საავტორო ჯგუფია: მ.ამირაღიანი, კ. პოღოსიანი, კ. ტონოიანი, გ. ვარდანიანი. (გამომცემლობა “მარი”, ერევანი 2023 წ.)

სახელმძღვანელო შექმნილია „უცხო ენის“ სასწავლო დარგის ახალი სტანდარტების მიხედვით.

იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სახელმძღვანელოს შექმნისას ავტორებმა დეტალურად გაითვალისწინეს ინგლისური ენის მე-5 კლასის საგნობრივი პროგრამის ყველა პუნქტი და მოთხოვნა და ასევე, რომ სახელმძღვანელოს შესაბამისობა და ახალი სტანდარტები აუცილებლად შემოწმდება. სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სანდო ექსპერტებს. ამ მხრივ ყველაფერი შესანიშნავია. თუმცა, სრულიად უგულებელყოფილია მოსწავლის ინგლისური ლექსიკის, ენის სტრუქტურებისა და იდიომების ცოდნის შესაბამისობა სახელმძღვანელოს ენობრივ მასალასთან, ლექსიკისა და იდიომების პრეზენტაცია, ტექსტებისა და დიალოგების თანდათანობითი ენობრივი სირთულე.

არის თუ არა სახელმძღვანელოს უპირატესობა დედაენის სრული არარსებობით?

2022 წლის დეკემბერში დავწერე სტატია: „გამოვიყენო მშობლიური ენა თუ არ გამოვიყენო ის უცხო ენის სწავლებისას? ეს არის პრობლემა”. სტატია ძირითადად ეფუძნება სხვა ადამიანების გამოცდილების შესწავლას, საკმაოდ ვრცელია, აჩენს სხვადასხვა კითხვებს და იძლევა მათ პასუხებს. აქვე მინდა გავაკეთო შესაბამისი შედარება სტატიაში განხილულ იდეასა და ამ სახელმძღვანელოს მეთოდოლოგიას შორის. ციტატა სტატიიდან „როდესაც ვესწრებით კარგი უცხო ენის მასწავლებლის ღია გაკვეთილს, მასწავლებელი ჩვეულებრივ წარადგენს საჩვენებელ გაკვეთილს, სადაც ნაჩვენებია მისი სწავლების შედეგი, მოსწავლეების მიერ შეძენილი ენობრივი უნარები.

როგორც წესი, ასეთ გაკვეთილებზე დედა ენა არ გამოიყენება და ეს ბუნებრივი და ლოგიკურია. მასწავლებელს სურს, რომ მისი სწავლების საბოლოო შედეგი ნახოს. უფრო გრაფიკულად რომ გამოვხატო ჩემი აზრები, მიზანშეწონილად მიმაჩნია გავაკეთო ეს შედარება. ღია კლასი არის ადამიანის გარეგნობა თავისი სუფთა და დაუთოებული პერანგით, კოსტიუმითა და გაპრიალებული ფეხსაცმლით, ხოლო მშობლიური ენის გამოყენება არის გაგება, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ მისი შეუმჩნეველი გამოყენების საჭიროება ყოველთვის იყო მთელი კურსის განმავლობაში. .

ამ სახელმძღვანელოში სრულიად არ არის მშობლიური ენის გამოყენება და ამიტომ ზედმეტად ხაზგასმულია სიმპატიური, მზრუნველი და მცოდნე მასწავლებლის როლი, რომელსაც მოუწევს სახელმძღვანელოში გამოყენებული მრავალი სიტყვისა და ფრაზების განმარტებები და სომხური ეკვივალენტები. . რა მოხდება, თუ მასწავლებელი არც სიმპატიურია, არც მზრუნველი და არც ძალიან მცოდნე? ამ თვალსაზრისით, სახელმძღვანელო არსებითად წააგავს გაუთავებელ ღია კლასს, რომლის დროსაც ხელოვნური სირთულეები იქმნება სწავლის მოყვარულ მაღალმოტივირებულ მოსწავლეებსაც კი, სწავლა კი დამღლელი და მოსაწყენი ხდება.

სახელმძღვანელოს პირველივე გვერდებზე ბევრი სიტყვა, ფრაზა და გამოთქმაა, რომლებიც სახელმძღვანელოს ბოლოს „ლექსიკონის“ განყოფილებაში არ შედის. მე-5 კლასის სტანდარტული პროგრამის მიხედვით სახელმძღვანელოს პირველი თემაა საყვარელი აქტივობები, ჰობი, პრეფერენციები. საინტერესო და ამავდროულად გასაკვირი და გაუგებარია, რომ სიტყვა “პრეფერენციები”, რომელიც მოცემული თემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიტყვაა და ამიტომაა გამოყენებული პირველ გვერდზე და პირველ მოთხოვნაში, აკლია. ლექსიკის სია მოცემულია წიგნის ბოლოს. ამ ჩამონათვალს ასევე აკლია ზმნა „უპირატესობა“, რომელიც ასევე გამოიყენება თემის სხვადასხვა მონაკვეთში. რატომ ვერ ისწავლის მოსიყვარულე და ცნობისმოყვარე მოსწავლე ამ ზმნისა და წიგნის ბოლოს მოცემულ ლექსიკათა სიაში ამ ზმნით ჩამოყალიბებული არსებითი მნიშვნელობის პოვნას? უნდა მისცეს მასწავლებელმა ამ სიტყვების სომხური ახსნა, გაკვეთილი სომხურ ახსნა-განმარტებად აქციოს? რატომ არ უნდა გაიგოს პირველივე გვერდის პირველი მოთხოვნა მოსწავლემ, რომელიც პირველად აიღებს ამ სახელმძღვანელოს? ვკითხულობთ ასო „პ“-ით დაწყებული ლექსიკური სიტყვების ჩამონათვალს. აქ არის სიტყვები, რომლებიც მოსწავლემ მესამე კლასში ისწავლა: „კალამი – კალამი, ფანქარი – ფანქარი, თამაში – თამაში, დასვა – დადო“, მაგრამ პირველი თემისთვის დამახასიათებელი სიტყვები „მირჩევნია“ და „უპირატესობა“. ასევე აკლია ტექსტებში. სახელმძღვანელოს მომზადების ასეთი აბსურდული მეთოდოლოგიის თანმიმდევრულ გაგრძელებაზე მივდივართ დასკვნამდე, რომ სახელმძღვანელოს ავტორები იგნორირებას უკეთებენ იმ ფაქტს, რომ მოსწავლეებს შორის შეიძლება იყვნენ ისეთებიც, ვისაც გაუჩნდება სურვილი და, რაც მთავარია, იქნება. შეუძლია აღნიშნული ამოცანების შესრულება მასწავლებლის დახმარების გარეშე წიგნის ბოლოს მოცემული ინგლისური ენის გამოყენებით.სომხური მათი პირველი ლექსიკონიდან. ასეთი მიდგომით სახელმძღვანელოს ავტორები არ აძლევენ საშუალებას მოსწავლეებს გააკეთონ პირველი კვლევითი სამუშაოები და პირველი მცირე აღმოჩენები. მათ ყურადღებით უნდა მოუსმინონ მასწავლებლის განმარტებებს სომხურ ენაზე, რათა შეძლონ სახელმძღვანელოს პირველ გვერდებზე პირველი მარტივი დავალებების შესრულება. ფაქტობრივად, რეალობა გამორიცხულია, რომ მოსწავლეებს შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ზოგჯერ უყურადღებოა გაკვეთილზე.

იგივე სისულელე გრძელდება სახელმძღვანელოს ყველა გვერდზე და განყოფილებაში თანმიმდევრულად. მაგალითად, ლექსიკონში წიგნის ბოლოს აკლია სიტყვები „მეცნიერება და ფანტასტიკა“, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის მოსწავლეებს მოისმინონ ტექსტი „მოსმენა“ განყოფილებაში და გამოიცნონ ფრაზის მნიშვნელობა „science fiction movie“, საწყალი მასწავლებელი! ფაქტობრივად, მის ინგლისურ გაკვეთილს ყოველთვის თან ახლავს სომხური ახსნა-განმარტებები.

დარწმუნებული ვარ, 10 სტრიქონიან ტექსტში „«Types of Hobbies» (გვერდი 14) მოსწავლეებისთვის 30-მდე უცნობი სიტყვა იქნება, რაც ეწინააღმდეგება უცხო ენის სწავლების მეთოდოლოგიას. პედაგოგიური ფსიქოლოგიის კვლევებით დადასტურებულ უცხო ენის სწავლების მეთოდოლოგიაში მიღებულია, რომ ახალ ტექსტს უმცროსი საშუალო სკოლაში უნდა ჰქონდეს 6-7 ახალი სიტყვა. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ტექსტს წინ უძღვის ამ სიტყვების განმარტებები. სახელმძღვანელოს ავტორთა ყველაზე დიდი მეთოდოლოგიური სიახლეა ის, რომ ისინი სთავაზობენ საკითხავ ტექსტებს ახალი სიტყვებით და ახალი ფრაზებით და აძლევენ დავალებებს, საიდუმლოდ ინახავენ მათ სომხურ ეკვივალენტებს, უფრო მეტიც, ისინი აკლიათ სახელმძღვანელოს ბოლოს არსებულ ინფორმაციულ ლექსიკონში.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *