მხითარ სებასაცის სასწავლო კომპლექსი შექმნის დღიდან ფუნქციონირებს გიგანტური პედაგოგიურ-კვლევითი ლაბორატორიის სახით. საგანმანათლებლო კომპლექსი თავისი მისიით არის დაწესებულება, რომელიც ქმნის, ავითარებს და ავრცელებს ახალ პედაგოგიკას. დასაწყისისთვის ამ ნაწარმოების ირგვლივ შეიკრიბა ახალგაზრდების ჯგუფი, ენთუზიაზმით აღფრთოვანებული, ენთუზიაზმით აღფრთოვანებული და შთამაგონებელი თავისი პედაგოგიური იდეებით, აქტიური, ენერგიული საქმიანობით. ავტორის პედაგოგიკა ცის საჩუქარი არ იყო, ის ჩვენს მკლავებში მეგობარია. იგი შეიქმნა, განვითარდა ეტაპობრივად, გაიარა მრავალი სიძნელე, ხან საკუთარ თავს აჯობა, ხან საკუთარ თავს უარყო, მაგრამ არასოდეს ჩერდებოდა მოძრაობა, შემოქმედებითი შრომა, გამუდმებით ახალი გზების ძიება, ახალი პრობლემების დაყენება და გადაწყვეტილებების პოვნა. ამ ხნის განმავლობაში სებასტიელი სტუდენტი ყოველთვის გამარჯვებული იყო, რადგან გვერდით იყო შემოქმედებითი, თავისი პროფესიით დაინტერესებული, მუდმივად მკვლევარი პედაგოგი. ყოველთვის ატმოსფერო გადაწყვეტს. მხოლოდ მეგობრული გარემო ერთგულებით, წახალისებით, განხილვით, შემოქმედებით, სიცოცხლით აღსავსე, ერთმანეთის დახმარებისა და ერთმანეთის წარმატებებით გახარებული შეუძლია შედეგს. ეს არის ვიბრაციული სიცოცხლე, რომელიც ქმნის საიტს. საგანმანათლებლო კომპლექსმა კი ისეთი გარემო შექმნა, ყოველთვის ასე იყო – გუშინ, დღეს, დარწმუნებული ვარ, ხვალაც.

გუშინდელზე. საგანმანათლებლო კომპლექსში წლების განმავლობაში შეიქმნა და გამოცდა ათობით პროგრამა, სახელმძღვანელო, მეთოდური სახელმძღვანელო, სხვადასხვა სასწავლო მასალა. რა თქმა უნდა, შემოქმედების სული და მამოძრავებელი ძალა იყო სასწავლო კომპლექსის დამფუძნებელი დირექტორი აშოტ ბლეიანი. სამიზნე ჯგუფი გახდა კლასის კრება. ეს იყო სემინარების თანმიმდევრული სერია, რომელსაც თავად აშოტ ბლეიანი ატარებდა.  აქ საფუძველი ჩაეყარა „სწავლის ხალისს“ პროგრამას, რომელიც დღეს პირველიდან მესამე კლასებში მოქმედი დამკვიდრებული, სრული პროგრამაა. საწყის ეტაპზე გამოირჩეოდა ახალგაზრდა, ენერგიული პედაგოგ-სპეციალისტების დიდი ჯგუფი, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ შემოქმედებით მუშაობას და კოორდინაციას უწევდნენ ამ პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნას. მაგრამ იმ ადამიანების ძალისხმევით შექმნილი პროგრამები, მეთოდური და საგანმანათლებლო მასალები სხვადასხვა დისკუსიების, შეკრებებისა და ექსპერიმენტების შედეგი იყო, სადაც უკვე ძნელი სათქმელია, ვინ რამდენი მისცა და ვინ რამდენი აიღო.  შექმნილი პროგრამები, მეთოდოლოგიური დამუშავებები, საგანმანათლებლო მასალა მასწავლებელთა სხვადასხვა ჯგუფის მიერ, ყველანაირი მოსწავლით გამოსცადა, დაიხვეწა, შემუშავდა, შეიცვალა და საბოლოოდ ეს ყველაფერი გახდა პედაგოგიურ-საგანმანათლებლო მემკვიდრეობა, რომელიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო საავტორო პედაგოგიკას. კომპლექსი, რომლის საავტორო უფლება ისედაც ძნელი იყო ერთი ადამიანისათვის მიკუთვნება. 

ჩვენ ყოველთვის ღია ვიყავით და გასაკვირი არ იყო, რომ საგანმანათლებლო მასალის, მიდგომების, საგანმანათლებლო კომპლექსის მიერ შექმნილი და ავტორობით შექმნილი სასწავლო ნაწარმოების წარუმატებელი ასლები სხვების მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოებში გამოჩნდა. მაგრამ რადგან ჩვენი პედაგოგიკა იყო სრული სისტემა თავისი პროგრამებით, მეთოდებით, მიდგომებით, საგანმანათლებლო მასალებით, მათგან რაღაცის აღება, სხვა პედაგოგიკასთან მორგების მცდელობა, სახელმწიფო არაალტერნატიულ პედაგოგიკას ვერავითარ სარგებელს მოუტანდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც, ვფიქრობ, რომ ჩვენი ავტორის პედაგოგიკა, მეტ-ნაკლებად ვერ ვიტყვი, მაგრამ აიძულებდა ადამიანებს, ასევე პედაგოგიკაში ჩართულებს, რეალობას სხვა კუთხით შეეხედათ. ასევე ვფიქრობ, რომ ის, რაც იმ პერიოდში ჩვენს საგანმანათლებლო კომპლექს-ლაბორატორიაში შეიქმნა, ეფექტური და სასარგებლო იყო მოწინავე პედაგოგიური შეხედულებების მქონე პედაგოგებისთვისაც, რადგან რესპუბლიკის მასწავლებლებსაც ჰქონდათ გარკვეული პერიოდის გამოყენების საშუალება. ყოველ შემთხვევაში, ახლა არიან მასწავლებლები, რომლებიც გამოხატავენ სიყვარულს და მადლიერებას ჩვენ მიერ შექმნილი პედაგოგიურ-სასწავლო მასალების მიმართ.

დღევანდელი დღის შესახებ. დღეს საგანმანათლებლო კომპლექსი სხვა დონეზეა. განზომილების ცვლილებას ჩვენ, საგანმანათლებლო კომპლექსის ძველი მაცხოვრებლები კარგად ვხედავთ, ჩვენთვის უფრო თვალსაჩინოა, საიდან მოვედით. ინტერნეტის, კომპიუტერისა და ბლოგინგის ტრენინგები სწრაფი განვითარების შესაძლებლობას იძლეოდა. პროექტზე დაფუძნებულმა სწავლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა ჩვენს შემოქმედებით პედაგოგიკას. ამის გარეშე ჩვენი ღია პედაგოგიკა სრულიად გამჭვირვალე გახდა კომპიუტერული-ბლოგის ტრენინგის შემდეგ. ავტორის პედაგოგიკა გახდა ფართოდ ღია კარის მქონე ლაბორატორია მთელი რესპუბლიკისთვის, რატომაც არა, რესპუბლიკის გარეთაც. საგანმანათლებლო კომპლექსში შემოტანილია ახალი სტანდარტების ფუნდამენტური ცვლილებების თითქმის ყველა ძაფი. საგანმანათლებლო კომპლექსი მთელი თავისი აქტიური რგოლებით ღიაა რესპუბლიკის ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულების სასწავლო ჯგუფის, პედაგოგ-ფიზიკურ პირთათვის. ჩვენი სხვადასხვა პედაგოგიური ჯგუფი სხვადასხვა პროექტებით იმყოფება ქვეყნის სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ჩვენთან დაკავშირების ინიციატივა არცერთი დაწესებულების მხრიდან არ ყოფილა, რაც უპასუხოდ დარჩა. ჩვენ ვართ განვითარებადი, აქტიური, ღია, გამჭვირვალე და რაც მთავარია მეგობრული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც დაინტერესებულია პედაგოგიკის განვითარებით. ჩვენ ვართ ღია პედაგოგიური ლაბორატორია, მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, მზად ვართ გავუზიაროთ ერთობლივი პროექტები და ჩვენი ავტორის პედაგოგიკა.

ხვალინდელი დღის შესახებ. ახალ პედაგოგიკას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენი ახალი თაობა დააწესებს ახალ მსოფლმხედველობას, ახალ მიდგომებს, ახალ პედაგოგიურ პრინციპებს. რეალობა, რომელიც დღითი დღე იცვლება, მოძველებული მიდგომების მიმართ მკაცრ ანგარიშსწორებას იხილავს. მაგალითისთვის ავიღოთ დღევანდელი საუნივერსიტეტო სისტემის გამოჩენილი კრიზისი. ჩვენი ორიგინალური პედაგოგიკა ხვალ უფრო თავდაჯერებულად გამოიყურება. ჩვენი სებასტიელების რიცხვი, რომელიც ყოველწლიურად იზრდება, მხოლოდ დღევანდელზე კი არა, ხვალინდელ დღეზეც მეტყველებს. 

სულ უფრო მეტი მშობელი ამჯობინებს ჩვენს სახელმწიფო ალტერნატიულ პედაგოგიკას. ჩვენი გამაახალგაზრდავებელი პედაგოგიური პერსონალი განავითარებს ჩვენს ორიგინალურ პედაგოგიკას ახალი პროგრამებით, ახალი პროექტებით, ახალი პრობლემებითა და ახალი გადაწყვეტილებებით. ჩვენი პედაგოგიკის შედეგად ჩვენი სტუდენტები გახდებიან უფრო და უფრო აქტიური და ავტონომიური. ის, რომ ჩვენი ძირითადი პედაგოგიური პრინციპები შედის სტანდარტებში, არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო საჯარო სკოლები დაუყოვნებლივ გარდაიქმნება და გახდება ახალი პედაგოგიკის მატარებელი. თავისი მრავალწლიანი გამოცდილებით საგანმანათლებლო კომპლექსს ბევრი რამ აქვს გასაზიარებელი საგანმანათლებლო პარტნიორებთან. საგანმანათლებლო კომპლექსს შეუძლია გადაიტანოს თავისი მრავალწლიანი გამოცდილება და უნარები. მას აქვს ეს პოტენციალი და არის ამის საჭიროება.