Անահիտ Բեկյան

Կրթական ծրագրի տարածում, ներկայացում

Մեր կրթական ծրագիրը հասանելի պետք էլ ինի ոչ միայն սեբաստացուն, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր բացարձակապես անտեղյակ են Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր գործունեությանն ու միջավայրին: Մեր կրթահամալիրում գործունեություն ծավալող յուրաքանչյուր մարդ`…