Մանկավարժական մոտեցումներ

Կրթահամալիրը՝ ուսուցիչների մանկավարժական հմտությունների, ինքնակրթության զարգացման բաց լաբորատորիա

Վերջին տարիներին շատ ենք խոսում ուսուցիչների վերապատրաստումների, մասնագիտական զարգացման սեմինարների և այլնի մասին։ Անընդհատ շեշտվում է՝ ուսուցիչը պետք է․․․, ուսուցիչը չգիտի․․․Շարունակական այս փնտրտուքները, ուսուցչի աշխատանքի թերագնահատումը, դրա ցածր վարկանիշը, ցածր…

1988թ.-ից գործող ծրագիր. պատմություն

Հանրակրթական ծրագիրը սահմանված է ՀՀ օրենքով. «հանրակրթական ծրագիր (հիմնական և լրացուցիչ)` առարկայական ծրագրերի, ուսումնական պլանների և ուսուցման կազմակերպման ձևերի ամբողջություն, որոնք ապահովում են հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված վերջնարդյունքներն ու կարողունակությունները»…

Ֆիզկուլտուրայի կազմակերպումը՝ որպես սովորողի ընտրություն

21-րդ դարի գիտատեխնիկական զարգացումներին զուգահեռ կարևոր է իմանալ և տարբերել «սպորտ» և «ֆիզկուլտուրա» հասկացությունները։ Ֆիզկուլտուրան նպատակ ունի ամրապնդել մարդկանց առողջությունը, իսկ սպորտը՝ հասնել առավելագույն արդյունքների և սպորտային պարգևների։ Տեխնոլոգիական զարգացման…

Սիրո և փոխօգնության մանկավարժություն

Հոկտեմբեր ամսին վերսկսեցի աշխատանքս կրթահամալիրում։ Աշխատեցի երրորդ դասարանի սովորողների հետ։ Չնայած ուսումնական առաջադիմությանը, կարողություններին, ունեինք տվյալ տարիքային խմբին հատուկ հուզական աճի, զարգացման առանձնահատկություններ։ Փորձել եմ առանձնացնել այն դժվարությունները, որոնց հանդիպել…

Հեղինակային կրթական ծրագիր. առաքելության մասին

2004թ. ՀՀ ԿԳՆ ներկայացված զարգացման ծրագրից Կրթական ծրագիրը ներառում է բոլոր երեխաներին։ Մենք, ինչպես նախկինում, իրագործում ենք «Կրթություն բոլորի համար»՝ միասին սովորում, միասին ապրում և՛ «առանձնահատուկը», և՛ «արտակարգը», և՛ «սովորականը»։…

Учебное сотрудничество

В системе образования комплекса «Мхитар Себастаци» одним из ведущих методов развития русского языка как средства общения являются сотруднические проекты, как с учителями нашего комплекса, так и с другими. Важной задачей…

Երաժշտական գործիքների ներառումը երաժշտական հանրակրթության մեջ

Արդի զարգացող աշխարհում ժամանակակից հանրույթը դպրոցականների կրթության կազմակերպման մեջ նոր պահանջներ է առաջադրում, որոնք միտված են ավելի զարգացած հասարակություն ունենալուն և կյանքի գործնական ասպեկտում գիտելիքի առավել պրակտիկ կիրառությանը: Ուստի կրթության…

Ճամփորդությամբ ուսուցումը մեթոդական գործիք

Արդեն մայիսն է․․․Մեկ տարի առաջ մոտավորապես հենց այս ժամանակ էր, երբ առաջին անգամ մուտք գործեցի կրթահամալիր՝ քառօրյա վերապատրաստման։Չնայած պետական հանրակրթական դպրոցում ունեի մանկավարժական փորձ՝ սկզբում չէի ցանկանում դիմել դասավանդողի աշխատանքի…

Անհատական աշխատանքները՝ անհատական մոտեցման միջոց

Ներկայիս 5-րդ դասարաններում մայրենի եմ դասավանդում, երբ նրանք դեռ 4-րդ դասարան էին։ 2022-2023 ուսումնական տարվա ընթացքում, երբ հասցրի լավ ճանաչել սովորողներին, նրանց հնարավորություններն ու ընդհանուր կարողությունները, պարզ դարձավ, որ դասարանում…

Դասվարների մասնագիտական զարգացման սեմինարներ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը մշակում և իրականացում է հեղինակային կրթական ծրագրեր: Ի թիվս այլ մշակումների, լրամշակումների, նախագծերի` մշակվում, իրագործվում և ամփոփվում են մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացման սեմինար-պարապմունքները:«Իմացումի հրճվանք» մասնախմբում ընդգրկված դասվարները,…