Ուսումնական գործի կազմակերպիչը

21-րդ դարի կրթության մարտահրավերներին դիմակայելու միջոցը գտնվել է` սովորողին ընդունել որպես անհատականություն իր դրսևորման բոլոր ձևերով, այսինքն՝ բացի պարտադիր առարկաներից ու ժամաչափերից, ուսումնական պլանը կազմելիս  պետք է հաշվի առնել սովորողների…