Համակարգիչների շահագործում

Այսօր թերևս ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկը՝ «Համակարգիչների շահագործումն» է։ Ըստ կրթական չափորոշիչների համակարգչային օպերատորը պետք է կարղանա. թվայնացնել և պահպանելտեքստային, գրաճիկական կամ ձայնային փաստաթղթերը, էլեկտրոնային կապի միջոցների օգությամբ ուղարկել դրանք, աշխատել…