Կոմիտասյան երգ-խաղերի ժողովածու

Մանկական երգերը չպետք է ունենան  բարոյախոսական, խրատական և պատմական բովանդակություն: Մանկական  երգը պետք է կարճ, կտրուկ, հստակ, գեղեցիկ, ճոխ հանգավոր, պարզ չափով  ու կշիռով լինի:  Երգի ունկնդրում. սաները  մինչ կենդանի կատարումը լսելը,…