Իրավաբանական գրագրության մշակույթի ձևավորումը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

«Իրավագիտություն» առարկան «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում (այսուհետ՝ կրթահամալիր) դասավանդվող ընտրովի առարկաներից է, այն ուսուցան­վում է 10-րդ և 11-րդ դասարաններում։ Առարկան իրավունքի դասավանդման խորացված կուրս է, որի հիմնական նպատակը իրավագիտակցության բարձր մակարդակ ունեցող…