Կարինե Թահսիլդարյան

Ճամբարը`որպես ուսումնական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս

Արհեստագործական դպրոց Կրթություն` դասարանի ու ժամանակի սահմաններից դուրս, ամեն օր և ամեն տեղ, ուր կարելի է միմյանց հետ շփվել, փոխանցել կյանքի ընթացքում կուտակած փորձն ու գիտելիքները… Սա է Ճամբարային առօրյայի…