Մարիամ Մնացականյան

Ազգային խաղերն ու խաղերգերը որպես հանրակրթություն

Որն է հանրակրթության մեջ ազգային խաղերի ու խաղերգերի ներառման անհրաժեշտությունը։ Նախ՝ ծանոթանանք նպատակին․ Հանրակրթության մեջ ազգայի խաղը, խաղերգը կազմակերպելը և ուսուցանելը բավականին մեծ աշխատանք է, քանի որ խմբում պետք է…