Վարսավիրական արվեստ

Հայտնի ասացվածք է. «Մարդուն դիմավորում են արտաքինին համապատաս­խան, ճանապարհում՝ խելքին»։  Ոչ ոք չի կարող ասել, որ միայն հրապուրիչ արտա­քինը՝ առանց խելքի, կարող է ինչ-որ հարց լուծել, բայց, միևնույնն է, մարդու…