Խմբային նախագծի կազմակերպում

Մարինա Ստուպնիցկայա Ինչպես հայտնի է, նախագծերը լինում են անհատական և խմբային: Այժմ կդիտարկենք խմբային նախագիծը և անհատական ու խմբային նախագծերի առանձնահատկությունները: Խմբային նախագիծը թույլ է տալիս լուծել ինչպես մի շարք…

Նախագիծը` ուսուցման մեթոդ

Հատված Մարինա Ստուպնիցկայայի «Ի՞նչ է ուսումնական նախագիծը» գրքից «Այս մեթոդի հանրաճանաչության հետ կապված` մասնագիտական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել նրա շատ սահմանումներին։ Սակայն դրանք բոլորը հանգում են են այն հիմնավորմանը, որ ուսումնական նախագիծը սովորողներ-խաղակիցների միասնական ուսումնաճանաչողական, ստեղծական կամ խաղային գործունեությունն է, որն ունի ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ, որոնք ուղղված են նախագծի սովորողների համար նշանակալից ինչ-որ խնդրի լուծման ընդհանուր արդյունքի հասնելուն»:  Մ. Յու. Բուխարկինա Սովորողի համար նախագիծը ստեղծագործական ներուժի առավելագույն բացահայտման հնարավորություն է: Այն գործունեություն է, որը հնարավորություն է տալիս ինքնադրսևորվել թե անհատապես, թե խմբում, փորձել իր ուժերը, ներդնել գիտելիքները, օգուտ բերել, հրապարակել արդյունքը:Այն ուղղված է իրենց՝ սովորողների կողմից ձևակերպված հետաքրքիր խնդրի լուծմանը:  Գործունեության արդյունքը՝ որպես խնդրի լուծման գտնված ձև, ունի գործնական բնույթ և կարևոր է իրենց՝ բացահայտողների համար: Իսկ ուսուցչի համար ուսումնական նախագիծը զարգացման ինտեգրատիվ ուսուցողական միջոց է, ուսուցում և դաստիարակություն, որոնք էլ թույլատրում են մշակել և զարգացնել նախագծման հատուկ հմտություններ, կարողություններ` նպատակասլացություն, գործունեության պլանավորում, խոհածություն, ինքնավերլուծություն, ներկայացում և ինքնաներկայացում, ինչպես նաև տեղեկատվության փնտրտուք, ակադեմիական գիտելիքների գործնական կիրառում, ինքնակրթություն,…