Մայրանուշ Համբարձումյան

Օրածեսիկ-ստուգատեսների դերը 5 տարեկանների ուսուցման և զարգացման գործում

Օրածեսիկ-ստուգատեսների կազմակերպման նպատակը «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի՝ կրտսերների գործունեության արդյունքների ներկայացումն է: Արդյունքներ, որոնք պետք է լինեն ամենատարբեր հմտությունների ցուցադրություններ: Օրածեսիկ-ստուգատեսները կազմակերպվում են շաբաթվա բոլոր օրերին: Կրթահամալիրի յուրաքանչյուր դպրոց ունի օրածեսիկի…