Սաների գործունեության արդյունքը՝ տառաճանաչություն, էլեկտրոնային այբբենարան

Տառաճանաչությունը 5 տարեկանների նախապատրաստական խմբում դառնում է սաների գործունեության արդյունք: Այն ուղղակիորեն կապված է նրանց գործունեության հետ, ոչ թե կազմակերպվում է առանձին տառի կամ պատահական տառախմբի ուսուցում, այլ դառնում է…

Ավազաթերապիա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցների ներքին բակերում այս տարի ստեղծվեցին ավազե խաղահրապարակներ` մեծ, ավազեծածկ տարածքներ, որոնք շրջապատված էին գերաններով և անիվներով:Առաջին հայացքից թվում էր, թե ավազն այնքան սովորական ու հասկանալի է,…

Խմբային ուսումնական աշխատանք

Կրթության կազմակերպման խնդիրներից են կրթական համայնքի ստեղծումը, սոցիալապես ակտիվ, ինքնակազմակերպվող խմբի համակեցությունը: Այդ խնդիրների լուծման լավագույն ճանապարհը խմբային աշխատանքն է, որտեղ դրսևորվում են խմբի անդամների անհատական առանձնահատկությունները, միաժամանակ ձևավորվում են…

Խաղերը կրտսեր տարիքի սովորողների զարգացման գործոն

Զուր չի ասել Սուխոմլինսկին. «Խաղը կայծ է, որ վառում է հետաքրքրասիրության կրակը»:Խաղը երեխաների համար իրական կյանքի հետազոտման, ժամանակի ու տարածության մեջ կողմնորոշմանը վարժվելու միջոց է: Խաղի միջոցով նույնիսկ մեծերն են…

Բնագիտական ուսումնական նախագիծ

Նախագիծը ուսումնական հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանք է, որը ենթադրում է տարատեսակ ուսումնական գործունեությունների ամբողջություն: Այն ենթադրում  է նաև աշխատանք դասարանի սահմաններից դուրս: Նախագիծը սովորողներին տալիս է ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական գիտելիքներ: …