Անահիտ Հովսեփյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը՝ որպես կենդանի գործունեության հարթակ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Հարավայինդպրոցում աշխատում եմ 2021 թվականից՝ որպես մայրենիի ուսուցիչ և երկարացված օրվա կազմակեպիչ, ուստի կփորձեմ համառոտ ներկայացնել իմ մեկ տարվա գործունեությունը՝ դժվարություններով, ձեռքբերումներով, բացահայտումներով: Նշեմ, որ մեր օրերում…