Համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտման ուսումնական նախագիծ

1990թ. օգոստոսի  23 ին Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման պահից մեր երկրում սկսվեց անկախության գործընթացը, որն ամրագրվեց  1991թ. սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով։ Դրա արդյունքում  Հայաստանը հռչակվեց անկախ պետություն: Անկախության վերականգնումը հնարավորություն տվեց …