Որակյալ մասնագիտական կրթություն

Սկսենք պարզունակ թվացող մի հարցադրմամբ. ի՞նչ ենք հասկանում մասնա­գի­տական կրթության որակ  ասելով, ինչպե՞ս իմանանք. հասե՞լ է սովորողն այդ որակին, թե՞ ոչ։ Ի՞նչ պիտի կարողանա անել նա. գիտելիքները ցուցադրե՞լ,  ուսումը շարունակել կրթական ավելի…