Վ.Ն.Լանգե. հնարամիտ փորձարարական խնդիրներ

«Ցանկացած գիտելիք մնում է անկենդան, եթե չի զարգացնում սովորողի նախաձեռնողականությունը և ինքնուրույնությունը»: Ն.Ա.Ումով Գրքի թարգմանությունը հիմնավորվում էնրանով, որ սա տարբերվում է դպրոցական սովորական խնդիրների ժողովածուներից, որտեղ խնդիրները խմբավորված են ըստ…