Երկարացված օրվա ծրագրի նախագծեր

Նախագծերի մեթոդն ունի մի շարք առավելություններ: Այս մեթոդով աշխատելիս զարգանում են ինքնագնահատման կարողությունն ու միասին աշխատելու հմտությունը, փոխօգնության պատրաստակամությունը, բանավիճելու ունակությունը, սեփական կարծիքի արտահայտման հաստատակամությունն ու խոսքի հիմնավորումը:​ Աշխատում եմ…