Հասարակագիտական ստուգատեսը Միջին դպրոցում

Մեր  կրթական քաղաքականության մեջ ներառված նախագծային ուսուցումը հնարավորություն է ընձեռում ինքնուրույն, համակողմանի ուսումնասիրություններ կատարել:  Ըստ այդմ՝  «Պատմություն» առարկայի  նախագծային աշխատանքներում  սովորողներին ուղղորդում եմ  հնարավորինս համակողմանի  ուսումնասիրությունների: Նախագիծն ուսումնաճանաչողական,  ստեղծական  գործունեություն…