Վիկտորյա Հովսեփյան

Учебное сотрудничество

В системе образования комплекса «Мхитар Себастаци» одним из ведущих методов развития русского языка как средства общения являются сотруднические проекты, как с учителями нашего комплекса, так и с другими. Важной задачей…

Կրթության կազմակերպումը տարբեր երկրների գյուղական դպրոցներում

Այսоր շատ երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում, կան դպրոցներ, որոնք ունեն առավելագույնը տասը աշակերտ: Խոսքը հիմնականում փոքրաքանակ բնակչություն ունեցող գյուղերի մասին է: Շատ վայրերում նման դպրոցները փակվում են, քանի որ իշխանությունը…