Հուլիսի 2024

Մասնագիտական զարգացման և ատեստավորման մասին

Ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական զարգացման և ատեստավորման հայեցակարգը և մեխանիզմները (քննարկում) 07.06.2024թ. Ներկայացրել են Աշոտ Բլեյանը, Լուսինե Փաշայանը։ Ընդգծենք՝ ուսուցիչը բարձրագույն կրթություն ունեցող անձ է։ Հանրակրթական ոլորտում ուսուցիչը ամենաթույլ մասնակիցն է,…

Կրթահամալիրը՝ ուսուցիչների մանկավարժական հմտությունների, ինքնակրթության զարգացման բաց լաբորատորիա

Վերջին տարիներին շատ ենք խոսում ուսուցիչների վերապատրաստումների, մասնագիտական զարգացման սեմինարների և այլնի մասին։ Անընդհատ շեշտվում է՝ ուսուցիչը պետք է․․․, ուսուցիչը չգիտի․․․Շարունակական այս փնտրտուքները, ուսուցչի աշխատանքի թերագնահատումը, դրա ցածր վարկանիշը, ցածր…

1988թ.-ից գործող ծրագիր. պատմություն

Հանրակրթական ծրագիրը սահմանված է ՀՀ օրենքով. «հանրակրթական ծրագիր (հիմնական և լրացուցիչ)` առարկայական ծրագրերի, ուսումնական պլանների և ուսուցման կազմակերպման ձևերի ամբողջություն, որոնք ապահովում են հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված վերջնարդյունքներն ու կարողունակությունները»…

12-րդ դասարան․ կրթահամալիրի փորձից

Կրթահամալիրում հետազոտական վարժարանը և մասնագիտական ուսուցման քոլեջը լրացնում են իրար՝ ի շահ սովորողի մասնագիտական կողմնորոշման, ընտրության հնարավորության։ 10-11-րդ, 12-րդ դասարանների կրթական ծրագրերը առանձնացված են։ 12-րդ դասարաններում իրականացվող մեկամյա ծրագրով սովորողի…

Ֆիզկուլտուրայի կազմակերպումը՝ որպես սովորողի ընտրություն

21-րդ դարի գիտատեխնիկական զարգացումներին զուգահեռ կարևոր է իմանալ և տարբերել «սպորտ» և «ֆիզկուլտուրա» հասկացությունները։ Ֆիզկուլտուրան նպատակ ունի ամրապնդել մարդկանց առողջությունը, իսկ սպորտը՝ հասնել առավելագույն արդյունքների և սպորտային պարգևների։ Տեխնոլոգիական զարգացման…

Սիրո և փոխօգնության մանկավարժություն

Հոկտեմբեր ամսին վերսկսեցի աշխատանքս կրթահամալիրում։ Աշխատեցի երրորդ դասարանի սովորողների հետ։ Չնայած ուսումնական առաջադիմությանը, կարողություններին, ունեինք տվյալ տարիքային խմբին հատուկ հուզական աճի, զարգացման առանձնահատկություններ։ Փորձել եմ առանձնացնել այն դժվարությունները, որոնց հանդիպել…

Հեղինակային կրթական ծրագիր. առաքելության մասին

2004թ. ՀՀ ԿԳՆ ներկայացված զարգացման ծրագրից Կրթական ծրագիրը ներառում է բոլոր երեխաներին։ Մենք, ինչպես նախկինում, իրագործում ենք «Կրթություն բոլորի համար»՝ միասին սովորում, միասին ապրում և՛ «առանձնահատուկը», և՛ «արտակարգը», և՛ «սովորականը»։…