Կրթհամալիրը որպես մի հսկա լաբորատորիա

,,Մխիթար Սեբաստացի,, կրթահամալիրը իր ստեղծման օրից գործել է որպես մանկավարժական-հետազոտական մի հսկա լաբորատորիա։ Կրթահամալիրը իր առաքելությամբ նոր մանկավարժություն ստեղծող, մշակող, տարածող հաստատություն է։ Որպես սկիզբ՝ այս գործի շուրջ հավաքվել է…

Մենթորությունը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը բազմաճյուղ, հսկա կառույց է՝ կենդանի, բաբախող օրգանիզմ, որտեղ կադրային փոփոխությունները անընդհատ են լինում: Մանկավարժների հոսքը կրթահամալիրից դուրս և դեպի կրթահամալիր յուրաքանչյուր ուսումնական տարի տասնյակների է հասնում: Կրթահամալիրում…

Խոհեր մեկամսյա փոխարինումից հետո

Ուզում եմ խոսել կրթական հաստատություններում բացակայող ուսուցչին փոխարինումների մասին: Ուսուցիչները միշտ են այս խնդրի հետ առնչվում: Գրեթե անխուսափելի է, որ ուսումնական տարվա ընթացքում ինքդ կամ գործընկերներդ տարբեր պատճառներով չբացակայեք. հիվանդություն,…

Կրթությունը պետք է դառնա հասարակության զարգացման շարժիչ ուժ

Կրթության բովանդակության, ուսուցման ձևի, մեթոդի մասին քննարկումները, կարծիքների բազմազանությունը, մոտեցումների բևեռականացումը, թվում է, մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքի ուղեկիցն են եղել։ Մանկավարժության ողջ պատմությունը դրա ապացույցն է։ Կարդում ես և զարմանում…

Կրթությունը՝ արգելա՞կ…

Կրթության բովանդակության, ուսուցման ձևի, մեթոդի մասին քննարկումները, կարծիքների բազմազանությունը, մոտեցումների բևեռականացումը, թվում է, մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքի ուղեկիցն են եղել։ Մանկավարժության ողջ պատմությունը դրա ապացույցն է։ Կարդում ես և զարմանում…

Պարտադիր վերապատրաստում: Դիտարկումներ

Վերապատրաստումները մասնագետի զարգացման կարևորագույն բաղկացուցիչն են: Ցանկացած ոլորտում ճահճացող, իր իմացածով բավարարվող, ավելիին չձգտող մասնագետը ի վերջո դառնում է բեռ այդ ոլորտի համար: Մեր իրականության կողմից անընդհատ ներկայացվող մարտահրավերները չեն…

Ոչ ֆորմալ կրթություն

Կրթություն, հատկապես հանրակրթություն ասելով` այսօր էլ պատկերացնում ենք հաստատություն` շենքի տեսքով, դաս֊ դասաժամ, 20-22 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող դասավանդող, սահմանված ուսումնական կարգեր, ուսումնական դասագրքեր, ընդունված ուսումնական պլաններ և այլն։ Հանրակրթության մեջ…

Հեղինակային ծրագրի ուսուցչի ընտրությունը

Դպրոցն ուսուցիչն է։ Լավ դպրոց՝ նշանակում է նախևառաջ լավ ուսուցիչ։ Կրթական ծրագրի իրականացնողը ուսուցիչն է, և նրա մասնագիտական և մարդկային որակներով է որոշվում տվյալ ծրագրի իրականացման հաջողությունն ու անհաջողությունը։ Ոչ…

Կամավոր ատեստավորման այլընտրանքը

Երևի թե նորություն չի լինի, եթե ասեմ, որ մասնագիտություն ընտրելիս մարդը նայում է տվյալ մասնագիտության հեռանկարին. դա տվյալ ժամանակահատվածում պահանջա՞րկ ունեցող մասնագիտություն է, ասել է, թե՝ վճարվո՞ւմ է հավուր պատշաճի:…

Կենդանի մայրենին՝ կենդանի ուսուցմամբ

Հանրակրթական համակարգում մայրենին հատուկ հոգածության կարիք ունի: Ոչ միայն այն պատճառով, որ այն կրթության համակարգում հիմնական գործոններից է՝ որպես ուսուցման գործիք, այլև որպես մեր մշակույթի կարևորագույն մաս, ինքնարտահայտման և ինքնահաստատման…