Բլեյանի դպրոց. պետության, հասարակության, համայնքի, անհատի շահերը համընկնում են

Սկսեմ նրանից, որ Աշոտ Բլեյանն իր առանձնահատուկ շնորհը (արտոնությունը) ինքն է ստեղծել տասնամյակների քրտնաջան աշխատանքով, իր կյանքով, իր ստեղծած բրենդով, որ հենց բլեյանի դպրոց է կոչվում։ Ո՞վ չգիտի, որ «Մխիթար…

Նորից նույն թեմայով

Գնահատման խնդիրների մասին խոսքը շարունակելու նոր առիթը ԳԹԿ փոխտնօրենի՝ 9-րդ դասարանի կենտրոնացված քննության մասին հայտարարությունն է։ Եվ ինչո՞ւ են այսպես կենտրոնացել սովորողին հատկապես հայոց լեզվից ստուգելու վրա։ Ե՞րբ, ինչպե՞ս են սովորում երեխաները մայրենին։…

Ես կարողանո՞ւմ եմ

Սիրելի սեբաստացիներ, հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակներ՝ դպրոցների և ուսումնական կենտրոնների ղեկավարներ, դասավանդողներ, սովորողներ. Մեր ուսումնական օրացույցով 2015թ. հունվարի 12-16-ի «Ես կարողանում եմ» հանրակրթական ստուգատեսով սկսում է մեր 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը եզրափակող, արդյունքների ամփոփման, մեր մոբիլ ստեղծականության, ուժի…

Թարգմանություն ուսումնական աշխատանք

Իհարկե, մեր կյանքի և ձեռքբերումների մասին պատմող հայերեն նյութերն այլ լեզուներով ներկայացնելը կարևոր ուսումնական աշխատանք է, բայց այսօր խոսում եմ օտար լեզուներից արվող թարգմանության մասին։ Հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակ, ծրագիր…

Ուսուցման կազմակերպում ուսումնական օրացույցով

Իր մոբիլ և ստեղծական 25 տարիների ընթացքում կրթահամալիրը ձևավորել է իր ուսումնական օրացույցը, որը ամեն ուսումնական տարվա համար ճշգրտվում-լրացվում է։ Կրթահամալիրի, ինչպես անհատի և ընտանիքի, հասարակության-պետության, եկեղեցու կյանքում կան սովորական, «կենցաղային»…

Բաց ստուգատես-փառատոները կրթական ծրագրի կազմակերպման և արդյունքների ներկայացման ձև

Կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերով, կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով կրթական ծրագրի ուսումնական կիսամյակները և տարին ավարտվում են  «Ես կարողանում եմ» հանրակրթական ստուգատեսով, հունվարյան, հունիսյան ուսումնական ճամբարներով, դրանց հաջորդող՝ սովորողների նախասիրությունների զարգացման ամենամյա ստուգատես-փառատոներով.…

Խոսքի մշակույթ. խնդիրներ

Կրթահամալիրում հատկապես այս տարի շատ ենք խոսում խոսքի մշակույթից։ Որպես ուսումնական առարկա` ներառել ենք 2012-2013 ուստարվա ավագ դպրոցների ուսումնական պլաններում, որպես գործունեություն` կարևորել ենք հիմնական կրթության մայրենի լեզվի ծրագրերում` 1-4-րդ…