Տաթև Ավետիսյան

Անհատական համակարգչով մեկամյա ուսուցման արդյունքների ամփոփում

Բլոգն ու համացանցը՝ ուսումնական գործունեության արդյունավետությունն ապահովող միջոցներ և գործիքներ Ուսումնական նոր գործիքի մուտքը մեր առօրյա ենթադրում է նոր հնարավորություններ: Այստեղ կարևոր է, թե ի՞նչ նոր ուսումնական գործիք է, ի՞նչ…