«Առողջ ապրելակերպ» դասընթա՞ց, թե՞ կենսաձև

Այս դասընթացի առաջնային նպատակն է սովորողների շրջանում բարձրացնել բժշկագիտական գիտելիքները, դրանք կիրառելու հմտությունները, խթանել առողջ ապրելակերպին ուղղված վարքագիծ, վերաբերմունք և դիքորոշում: Դասընթացի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այսօր առկա իրավիճակով: Հաճախ պատանիները…