Գնահատումը՝ ուսումնական գործընթացի կարևոր տարր

Գնահատումը դասավանդողին հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու մինչ այդ պահը սովորողի ունեցած գիտելիքի մասին, ինչն էլ հեշտացնում է սովորողին ուղղորդելը նրա ուսման մեջ, ծրագրելը նրա ուսումնական հետագա պրոցեսը: Ճիշտ գնահատումը…

Ներառական կրթություն

Կանադական փորձից Ներառական կրթությունն ուղղված է գտնելու այն ճանապարհները, որոնց միջոցով մեր դպրոցները, ուսումնական պարապմունքները, ծրագրերը և դասընթացները կլինեն այնպիսին, որ բոլոր երեխաները կկարողանան մասնակցել կրթական գործընթացին: Ներառումը ենթադրում է…

Պատժի դերը երեխայի կրթության մեջ

Սովորաբար ֆրանսիական  կայքերը, էլեկտրոնային  ամսագրերը  հարուստ են տարբեր տիպի մանկավարժական,  հետազոտական,  գիտական հոդվածներով, և որևէ հոդված թարգմանելիս միշտ դժվարացել  եմ ընտրություն  կատարել, այնքան շատ են հեղել տվյալ թեմայով գրված հոդվածները: Այս  անգամվա…

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը՝ Ֆրանկոֆոնիայում

«Ֆրանկոֆոնիա» տերմինը առաջին անգամ օգտագործվել է 1880 թվականին` ֆրանսիացի աշխարհագրագետ Օնեսիմ Ղեկլուի կողմից։ Այդ տերմինը նա օգտագործել է ֆրանսերեն խոսող մարդկանց և ֆրանսալեզու երկրները նշելու համար: Գրավոր տեքստում փոքրատառով ֆրանկոֆոնիան մարդկանց մասին է, որոնք…

Գնահատման երկու երեսը

Գնահատումը դասավանդողին հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու մինչ այդ պահը սովորողի ունեցած գիտելիքի մասին, ինչն էլ հեշտացնում է սովորողին իր ուսման մեջ ուղղորդելը, ծրագրելը նրա ուսումնական հետագա պրոցեսը: Ճիշտ գնահատումը սովորողին ոգևորում…