Անուշ Աթայան

Բլոգավարությունը երրորդ դասարանում

Տարեվերջին միշտ ամփոփում ենք տարվա նախագծերը, գործունեությոն ձևերը: Նորից անցնում բլոգի էջերով, վերհիշում սովորողների հետ իրականացրած աշխատանքները: Աչքիս առաջ սովորողները մեծանում, հասունանում, դառնում են ինքնուրույն: Ինքնուրույնությունը վառ արտահայտվում է հատկապես…

Խոսքը, բառը սանի իրական խաղալիքներն են

Մարիա Մոնտեսորին պնդում էր, որ… Դաստիարակի աշխատանքը պատասխանատու աշխատանք է, քանի որ գործ ունի երեխայի հետ, որը իր կյանքն է ապրում քեզ հետ: Դու օգնում ես նրան, խրախուսում, պայմաններ ստեղծում,…