Զարգացում իրական կյանքով, ինքնաճանաչողության միջոցով

Այս նյութի շուրջ մտածելիս առաջինն ինչ մտքիս եկավ, հենց այն էր, թե ինչու ենք մենք սովորաբար բարդացնում ամենահեշտ ու ինքնաբերաբար կատարվող երևույթները: Խոսում ենք այդ ամենի մասին կարծես մի լուրջ…