Ներառական կրթությունը Երևանի «Արեգնազան» կրթահամալիրում

Ներառական կրթությունը իրականացվում է «Արեգնազան» կրթահամալիրում նրա ողջ պատմության ընթացքում։ Այստեղ կիրառվում են ներառման տարբեր մոդելներ (ամբողջական, մասնակի, ժամանակավոր և այլն), որոնք մշակվել և ձևավորվել են 20 տարվա ընթացքում։ Առաջին…