ՏՏ ենթկառուցվածք. հետագա զարգացումը

ՏՏ ենթակառուցվածքի նպատակը, խնդիրները ՏՏ-միջոցները ներառված են կրթության մեջ ոչ թե որպես ուսումնական առարկա, այլ կրթական հիմնական գործիք և միջավայր, որը թույլ է տալիս ունենալ ավելի ճշգրիտ և կոռեկտ ուսումնական նյութեր,…

Կրթական մեր ցանցը

2013-2014 ուսումնական տարում կրթահամալիրը ստանձնեց մի լայնածավալ նախագծի իրականացում՝ կրթահամալիրի կրթական հաստատությունները կապող միասնական ցանցի ստեղծում։ Դա բավականին համարձակ առաջին, բայց կարևոր ու հաստատուն քայլ էր կրթությունը նոր միջավայրում կազմակերպելու…