Ռուսերեն ճիշտ խոսեք և գրեք

Հատված «Ռուսերեն ճիշտ խոսեք և գրեք» գրքից Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում լավ խոսքին: Ի՞նչ հատկանիշներ են այն բնութագրում: Բնութագրենք լավ խոսքի տասը հիմնական հատկանիշներ և հիշեցնենք, թե միտքը ճշգրիտ և հակիրճ հաղորդել…