Գետը

Հուլիո Կորտասար Հիմա ի՞նչ. ընդունենք, որ գնում էիր՝ վերջին պահին խոստանալով Սենը նետվել կամ նման մի բան…. Սովորական հիմարություն, որ հենց միայն  խոր գիշերին կարող էր հնչել ճմրթված սավանի վրա,…