«Միասին» նախագիծը՝ որպես համագործակցության արդյունավետ ձև

Խմբից խումբ, դասարանից դասարան, դպրոցից դպրոց շրջելով՝ մանկավարժական աջակցության ուսումնական կենտրոնի հոգեբանին հանդիպում են երեխաների հոգեկան կամ սոցիալական զարգացման զանազան խնդիրներ՝ սկսած հարմարումից, մինչև ներխմբային կոնֆլիկտներ, ագրեսիա, տարիքային առանձնահատկություններ, հուզականություն:…