Անհատական/ընդհանուր նախագիծը՝ որպես գծանկարչություն առարկայի ուսուցումը կազմակերպելու մեթոդ

Կերպարվեստի որևէ ճյուղ յուրացնելու ամենակարևոր գործոնը «Գծանկարչություն» առարկայի խորքային իմացությունն է: Գեղարվեստի ավագ դպրոցում գծանկարչություն առաարկայի դասվանդման նպատակն է նախագծային/գործնական աշխատանքների միջոցով սովորողների փորձառությունը համալրել կերպարվեստում կարևոր համարվող այնպիսի հիմնարար…