Պատմությունը և քաղաքակրթության այսօրը

Քաղաքակրթությունների՞ բախում Սկիզբը Նախորդ հատվածը Գլուխ 2. Պատմությունը և քաղաքակրթության այսօրը Քաղաքակրթությունների բնույթը Մարդկության պատմությունը քաղաքակրթության պատմությունն է: Հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկության զարգացումը քաղաքակրթությունից առանձին: Պատմությունը ներառում է քաղաքակրթությունների մի քանի սերունդներ`սկսած…

Քաղաքակրթությունների բնույթը

Քաղաքակրթությունների՞ բախում Գլուխ 2. Պատմությունը և քաղաքակրթության այսօրը Քաղաքակրթությունների բնույթը Սկիզբը Նախորդ հատվածը Չինական քաղաքակրթություն                                            Բոլոր գիտնականներն ընդունում են, որ գոյություն ունի կա´մ մեկ չինական քաղաքակրթություն, որն առաջացել է առնվազն մ.թ.ա.…

Քաղաքակրթությունների՞ բախում

Սկիզբը Միասնական աշխարհ. էյֆորիա և հարմոնիա Լայն տարածում գտած հարացույցներից մեկը հենվում էր այն նախադրյալի վրա, որ «սառը պատերազմի» ավարտը նշանակում էր համաշխարհային քաղաքականության մեջ լայնամասշտաբ կոնֆլիկտի ավարտ և համեմատաբար…

Քաղաքակրթությունների՞ բախում

Ընթերցողի ուշադրությանն ենք ներկայացնում ամերիկացի տեսաբան, փիլիսոփա, սոցիոլոգ, քաղաքագետ Սամյուել Հանթինգթոնի «Քաղաքակրթությունների՞ բախում» աշխատությունը: Հանթիգթոնը ոչ միայն աշխատել է գիտության ոլորտում և բարձր պաշտոններ զբաղեցրել ամերիկյան տարբեր կառույցներում, նաև զբաղվել…

Հանթինգթոնի նորմատիվ տեսությունը

«Քաղաքագիտություն» առարկան, որպես հասարակագիտության բաղկացուցիչ մաս, դասավանդվում է ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանում: Հայերեն գոյություն ունեցող դասագիրքը և ուսումնական գրականությունը հիմնականում ռուսական դասագրքերից արված թարգմանություններ են, որոնք օգտագործվում էին ռուսական բուհերում…