Իգոր Առնոլդ

Թվերի ընտրության և թվաբանական խնդիրների կազմության սկզբունքները

Նախորդ հատվածը § 5. Խնդիրների նյութի մեթոդաբանական համակարգման հարցը Նախորդ գլխում տարբեր խնդիրների բերված օրինակները ցույց են տալիս, որ բավականին հեշտ է յուրաքանչյուր խնդրում առանձնացնել այն տարրերը, որոնք որոշում են…

Թվերի ընտրության և թվաբանական խնդիրների կազմության սկզբունքները

Սկիզբը Նախորդ հատվածը §4. Խնդիրների թվաբանական բովանդակությունը Դասավանդման պրակտիկայում հետևյալն է կատարվում: Որպես հիմք` ընդունվում է խնդիրների մեկ կամ մի քանի ժողովածու, որտեղից ուսուցիչն իր հայեցողությամբ ընտրում է այս կամ…

Թվերի ընտրության և թվաբանական խնդիրների կազմության սկզբունքները

§3. Խնդրի ֆաբուլան և թվային տվյալների ընտրությունը Սկսենք այն հարցից, որի լուծման քարացվածությունը գործնականում աչքի է ընկնում առանձնահատուկ ցայտունությամբ, և որի համար համեմատաբար հեշտ է ասելը, թե ինչ է անհրաժեշտ…

Թվերի ընտրության և թվաբանական խնդիրների կազմության սկզբունքները

Ի՞նչ է թվաբանությունը Բ. Լ. Պաստերնակը գրել է, որ «նախապատրաստված անակնկալներն ավելի ձանձրալի են, քան թվաբանական խնդիրները»: Միտքը, թե թվաբանական խնդիրները ձանձրալի են, պատահական չէ. դրանց բազմաքանակ ժողովածուները լի են…