Նախասիրություններն ուշադրություն են սիրում

Երկու խոսք: Չեմ վերաբացահայտի հայտնին՝ խոսելով սովորողների նախասիրությունների՝ ուսումնական գործընթացում ունեցած կարևորության ու արդյունավետության մասին: Ընդամենը կներկայացնեմ վերջին ամիսներին այդ ուղղությամբ կատարած քայլերիցս օրինակներ՝ ինչ-որ տեղ նաև ցույց տալով նախասիրությունները նախագծերում…