Որտեղի՞ց այն նյութը, որից կազմված ենք

Մարդկանց կյանքը պայմանավորված է  շրջակա աշխարհի հետ իրեն տրված տարբեր զգայարանների միջոցով անմիջական փոխազդեցության հետ: Տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են արձագանքում այն ինֆորմացիային, որ այդ զգայարանների միջոցով նրանց փոխանցվում է: Մարդը…

Նախագծային հեռավար ուսուցում

Կրթահամալիրում արդեն բավական հաջող կերպով կիրառվում է հեռավար ուսուցումը: Դա հիմնականում օգտագործվում է սովորողների՝ հարգելի պատճառներով դասերին չմասնակցելու դեպքում: Սակայն նույնպիսի պատճառներով դասավանդողի բացակայության պայմաններում հեռավար ուսուցման անհրաժեշտություն նույնպես կարող…

Նյութի կրկնողություն նախագծային մեթոդով

Բոլոր ուսումնական ծրագրերում էլ դասավանդողներն ամեն ուսումնական տարվա սկզբում բախվում են մի խնդրի, այն է՝ նախորդ տարվա ուսումնական ծրագրով անցած նյութի արագ և արդյունավետ ամփոփում-կրկնողությունը: Դա առավել արդիական է «Մխիթար…